Hezkidetza

Helburu sexu-parekidetasuna eta askatasuna sustatzea

Hezkidetza oinarrizko elementua da gure gizarteko genero-aurreiritziak eta -estereotipoak gainditzeko. Alde horretatik, eskola funtsezko eragile sozializatzailea da eta ezinbestekoa ikasleen artean botere-harremanak eraldatzen laguntzeko eta ikasleak sexu-identitateen aniztasunarekiko errespetuan sozializatzeko.

Hala, sexu-parekidetasuna eta askatasuna sustatzea da gure helburua eta ondorengo zutabeak lantzen ditugu, gure ikasleak bizikidetzan hezteko xedez:

  • Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean
  • Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista
  • Emakumeen jakituriaren integrazioa eta haien ekarpen soziala eta historikoa
  • Gatazken konponketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez
  • Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa
  • Espazioak ikastetxean, eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak
  • Berdintasunezko hezkidetza afektiboa eta sexuala
  • Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku hartzea

ARDURADUNA
Nora Alejos
nalejos@hernanibhi.com

Informazio Gehiago
Hezkidetza